Informace pro nemocné

20. - 24. 5.
Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, uč. str. 81 - výzkum (celotýdenní), čítanka - čtení, DÚ - číst str. 27
M - Myslím si číslo, házení kostkami 53/8, hadi 53/9, sousedi 53/10.
PRV - Povídání o měsících v roce: měsíc - číslo, dny v týdnu
Úterý
M - Měření - seznámení s různými druhy měřidel, zaznamenávání měření. Vzájemné měření mezi kamarády (ruky, nohy),
      str. 54/celá.
ČJ - Slabiky, záznam a zapsání  - str. 80, čtení z čítanky. DÚ - str. 22 (čtení). Písanka.
Středa
M - Myslím si číslo..., str. 55/celá. Měření - děti měří předměty ve třídě, měření výšky kamarádů. Hodiny.
ČJ - Vytleskávání slabik ve slově, rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek. Čtení, psaní (písanka), malý diktát.
       Hra - hádej, kdo jsem, nácvik pohádky - Boudo, budko (DÚ - učit číst)
PRV - Měsíce - v číselném pořadí, rok, týden,...Povídání o rodině, uč. str. 58,59.
Čtvrtek
VÝLET
Pátek
Dalton
 
 
13. - 17. 5.
Pondělí
ČJ - Slabiky - vytleskávání slov, PL - skládání slov ze slabik, čtení článku str. 62-63. Začínáme s porojekty - str. 64. 
       Svačíme str. 77 - celá strana. Písanka do str. 26.
M - Myslím si číslo, pavučiny na koberci, 53/7. Stavby z dřívek: 40/5, 41/9, 42/5, 46/5, 47/10
PRV -  Tvorba kalendáře
Úterý
M - Myslím si číslo, pavučiny - na koberci 48/3 - výměna čísel. Stavby - přesun 48/5, 49/11. 48/4, 49/7,8,9,10.PL
ČJ - Uvolňovací cviky, psaní do písanky. Hodnocení projektu str. 64, 78/1,2,3  79/8.
Středa
M - Myslím si číslo, Autobus - 48/2 51/7,8. Parkety 50/6, 51/11  52/5  53/11. 50/2, peníze 50/3, 50/5.
ČJ - uvolňovací cviky, psaní, přepis, 78/2,4,5, čítanky
PRV - zopakování pojmů rok, měsíc, týden, den, hodina, DÚ str.57, str. 38 - práce v hodině.
Čtvrtek
M - Myslím si číslo: 52/1, 53/6, pavučiny. Hra na obchod, 50/3,5. 50/4, 51/10, celá str. 52
ČJ - Uvolňovací cviky, psaní do písanky. Uč. ČJ str. 78/2,4,5. Čtení z čítanky str. 28,29. DÚ čtení str. 32.
Pátek
Dalton
 
 
6. - 10. 5.
Pondělí
ČJ - komunitní kruh, písanka. Čtení a opakování slabik.
M - dokončení str. 44, str. 45/celá, str. 46/2,3,4
PRV - tvoření třídního kalendáře
Úterý
M - Hodiny - opakování, testík. Nové prostředí  - pavučiny - seznámení se (házení barevných klubek vlny, přidělávání barvných
      šipek k číslům), 46/1, 47/7,8,9
ČJ - Tleskání slabik, práce se slovy z tabule, čtení str. 60, vyprávění příběhu dle obrázku str. 61, čtení + odpovědi str. 63 - 63.
Čtvrtek
ČJ - čtení str. 62 - 63 + otázky k textu, kreslení "stromu přání" str. 60.
M - Pavučiny - práce na koberci, 48/3, 50/1, 48/1. Myslím si číslo: 47/6, 49/6
Dalton
Pátek
Návštěva muzea - Po stopách Hanzelky a Zikmunda
 
 
 
29. 4. - 3. 5.
Pondělí
ČJ - komunitní kruh, slova z tabule - čtení, vyhledávání, slabikování, čtení str. 54,55,56 - DÚ, psaní - písanka
M - Hodinové hádanky, vysvětlení čtvrt a třičtvrtě, ukazování na hodinách, 43/11, zakreslování hodin na známky (osm hodin, 
       půl jedné, půl desáté), příklady na +, - do 20, str. 43 - dokončení
PRV - Rok, roční období, měsíce v roce.
Úterý
1. hodina  - Čarodějnický dalton
Divadlo
Čtvrtek
M - hodinové hádanky - práce s papírovými hodinami, str. dokončení str.43, str. 44 celá
ČJ - Kontrola DÚ, slabikování slov, čtení str. 57 - 59, písanka
Pátek
ČJ - slabikování, vyhledávání a třídění slov - začáteční  a koncová písmena, čtení, písanka
 
23. - 26. 4.
Úterý
M - Hra - tleskni, dupni - desítky + jednotky, závody kuliček, 40/1 - závody šneků, 41/6
ČJ - Dokončování "kniha o mně" - děti dokončovaly. Kdo nestihl, dodělává si doma. Knihu přinést do školy - ve středu či ve čtvrtek. Psaní do písanky - str. 17
Středa
M - Hra - tleskni, dupni, závody - závodníci - umístění, 40/3. Sousedi 41/7, dokončení str. 40,41
ČJ - Uvolňovací cviky, písanka str.18, čtení slov - lodě, str. 52 v ČJ + doplnění + dokončení za DÚ.
PRV - Povídání si o čase, roku, měsících, ročních obdobích.
Čtvrtek
M - Matematické hádanky, hra na hodiny - hra na tělo, práce s papírovými hodinami, 42/1 - diktát, 42/2,3,4
ČJ - Kontrola DÚ, čtení str. 53, práce s pyramidou potravim, DÚ - čtení str. 54. Psaní str. 18,19
HV - tóny - délka, výška, síla, barva. Cvičení písniček na koncert (3. 5. 2019)
Pátek
Přednáška
 
 
15. - 17. 4. 
Pondělí
ČJ - Písanka str. 14. Uč. str. 51 - dotazník. Začínáme projekt - "O mně"
M - dokončení str. 36 - 37, hry na procvičení číslené řady, příklady na +, - do 20, sousedi
PRV - jarní hry, opakování
Úterý
ČJ - písanka str. 15. Projekt "kniha o mně" - str. 74 - čtení, splnění úkolů 1,2,5
M - autobus - str. 37,38, dokončení cvičení na str. 38 - sousedi, parkety, krokování
Středa
ČJ - tvorba "knihy o mě", ukázka knih - obálek, str. 74 - můj plán. Písanka str. 16.
M - str. 39
PRV - opakování  - jaro, Velikonoce
 
8. - 12. 4.
Pondělí
ČJ - komunitní kruh, skládání slov, čtení článku, chodba - otázky k textu, navázání na další článek - co mamince udělá radost,
        čtení příběhu str. 47 + DÚ. Písanka str. 11
M - Matematické hádanky, práce s podmínkami: 32/5, 33/9. Sousedi - sčítání
PRV - Velikonoce - povídání o Velikonocích
Úterý
ČJ - Čtení pohádky "o hasícím přístroji, vyprávění (vymýšlení) pohádky v kruhu. Psaní do písanky str. 12
M - hra na čísla - hádej číslo - skupinová práce - opakování větší, menší, rovná se
Středa
M - Hra - jednotky, desítky, skládání z kostek 34/5, 35/7, opakování hodin, příklady v kruhu, prac. list.
ČJ - Čtení - poslech příběhu, sněží - hra  - hledání slov, čtení str. 49, úkoly k textu, vyhledávání slov v textu, PL.
PRV - Velikonoce - tradice a zvyky, str. 51
Čtvrtek
M - práce s učebnicí - str. 36 - celá, PL - opakování +, - , sousedi.
ČJ - čtení příběhu: Domov pro Marťany + úkoly k textu, otázky k textu, písanka str. 13
HV - cvičit tóny g, a, h, c
Pátek
Dalton - Velikonoce
 
1. - 5. 4.
Pondělí
ČJ - Kontrola DÚ - Jak zlobím?, mazací tabulka - zápis - skládání slov, čtení - Sísa Kysela + doplňující otázky k textu, psaní
M - Matematické hádanky, autobus - 31/5, příklady - opakování do 19.
PRV - Povídání o stromech, lepení stromu z uč. prvouky na papír + popis částí stromu
Úterý
M - Matematické hádanky, 32/1, autobus 26/1, 33/8, 32/1,2,3,4, sešit - příklady
ČJ - skládání slov podle nápovědy (datel, motýl, úhoř, čáp, netopýr), chodba - tajenka, čtení str. 43 + úkoly k textu, písanka str.8
Středa
M - matematické hádanky, 33/11,12, 32/6,7, indiánské hádání
ČJ - Skládání slov z článku str. 44, čtení článku, odpovědi na otázky z článku, kreslení dubového mužíka, písanka
PRV - Jaro na statku.
Čtvrtek
M - matematické hádanky, čtverečky + kolečka - 20 (počet) o kolik méně/o kolik více. Počítání řad a sloupečků = 20, 34/4, 33/13,
34/1,2,3
ČJ - psaní do písanky - do 10, diktát, čtení článku str. 46, otázky k textu
HV - Běžela ovečka
Pátek
Dalton
 
 
25. - 29. 3.
Pondělí
ČJ - komunitní kruh, Písanka - dokončení str. 4, str. 5 - písmeno j. Skládání slov - hmyz, čtení str. 38, 39, otázky ano-ne,
        indiánské hádání - otázky k živočichům, písničky: Polámal se mraveneček, Beruško, půjč mi jednu tečku
M - Mince - skládání určitého obnosu peněz, tabule - tvoření příkladů z peněz, str. 29/celá
PRV - Stromy na jaře
Úterý
ČJ - psaní, čtení str. 38, zpívání písniček, opakování o hmyzu, skládání slov, třídění živočichů do tabulky
M - skládání partket - lepení, práce s mincemi - směňování, učebnice - opravování chyb, sčítací trojúhelníky
Středa
M - Hra na čísla, dokončení str. 30 - 31 + kontrola, dny v týdnu - opakování
ČJ - Tvoření slov, diktát písmen, čtení str. 40, vyhledávání slov v textu
PRV - Strom x keř - hlavní rozdíly
Čtvrtek
M - Peníze - skládání minci dle obnosu, nákupní lístek - etiketa nakupování a placení, autobus 31/5.
ČJ - Tvoření slov, kvíz - hmyz, čtení str. 40,41,42. Psaní písmen p,y. Vymalovánka dle indícií - práce s předškoláky z MŠ.
Pátek
Dalton - Hmyz
 
 
18. - 22. 3.
Pondělí
ČJ - skládání slov - obojživelníci, šibenice, společné zopakování obtížných slov, které se mohou vyskytnout v textu, čtení str.33,
        zaznamenání odpovědi na dané otázky, písanka str.2
M - hádanky, rozklad čísla, sousedi - sčítání dvou a tří sousedů vedle sebe, PL - sousedi, peníze - seznámení 28/1
PRV - Přiřazování rostli - obrázky - pojem, pojmenování členů zvířecí rodiny, jarní počasí - jarní měsíce
Úterý
M - Hra s penězi - hra na obchod - směňování za menší či větší peníze, placení, nákup. Hodiny - půl, uč. str. 28/2,3
ČJ - šibenice - druhy obojživelníků, čtení problematických slov z textu, čtení str. 34 + kvíz, písanka str. 3 - l. Seznámení s plazy.
Středa
M - Hra s penězi - hra na obchod - směňování, nákup, uč. str. 28/4, 29/celá, hra na číslo
ČJ - Plazi - video, čtení o plazech str. 35, odpovědi na otázky (ANO - NE), vyhledávání slov textu, skládání slov, doplňování slov.
PRV - opakování pojmů o jaru, jarní měsíc. Jaro na zahradě.
Čtvrtek
ČJ - opakování živočichů, vyhledávání slova Vltava - v textu, čtení str. 36 (želva, zmije), indiánské hádání, odpovědi - ANO, NE,
        skládání slov, psaní - písanka str. 4 - půl strany
M - opakování - práce s penězi
Pátek
ČJ - uč. str. 36 - 37 - Zmije - doplnění slov do článku, chameleon + kvíz
Veselé zoubky
 
11. - 15. 3.
Pondělí
ČJ - Ptáci - povídání o skupině zvířat, znaky ptáků, čtení textu o ptácích (pštros, sova, páv, čáp, holub, kukačka, datel, sojka, 
       orel, labuť). Rozdělení zvířat na SAVCI X PTÁCI. Čtení textu 27,28. DÚ čtení str. 29.
M - Hádanky - sčítání a odčítání, sousedi - sčítání sousední dvou čísel - před tabulí, PL - sčítání sousedů. 23/9,10
PRV - Jaro, jarní květiny, části rostliny, zvířecí rodiny.
Úterý
ČJ - Ptáci - čtení Ptačí pohádka, povídání si o ptácích, skládání slov - ptáků na mazací tabulku dle indícií.
M - Hádanky na +, -, rozkládání čísel, dokončení str.24, 25/8,12
Středa
M - hádanky, rozkládání čísel 17, 18. Sčítání sousedů 2, 3. Chodba - příklady, 25/9,10,11, 26/2
ČJ - Ryby - seznámení s novými druhy ryb - čtení s porozuměním, povídání o rybách, odpovídání na otázky ANO, NE, čtení 
       str. 30 - 31, psaní do písanky písmeno a.
Čtvrtek
M - Hadanky, rozklad čísla 18, sčítání dvou sousedů, sčítání tří sousedů, dokončení str.26,27
ČJ - Zvuk vody, znaky ryb, jmenování různých druhů ryb, čtení str. 30 - 32, odpovídání na otázky Ano-Ne, psaní do písanky - m
Pátek
Dalton
 
4. - 8. 3.
Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, povídání o příběhu, který si děti četly přes prázdniny - uč. str. 22 - 23, chodba - hledání názvů pohádek,
        spojovačka v uč. str. 23. Mazací tabulka - psaní slov (les, stůl, studna, sirup), ukázka slov, kde se píše BĚ (běžet, běh, oběh,
        oběť, oběd, Běla, Bětka, běloba, sběr), psaní do písanky - str. 27 - BĚ
M - uč. str. 20/1 - povídání o bájném Pegasovi a bludišti v němž má ukrytou svou zlatou podkovu - hledání cest, 21/5, 20/4,
      21/7. Někteří stihli i 20/2, 21/8.
PRV - Ája je nemocná - povídání si o rozdílu NEMOC X ÚRAZ. Uč. str. 42 celá.
Úterý
ČJ - Savci - uč. str. 24 - 25, čtení čláků o zvířatech, pamatovačka, zapisování názvů zvířat na tabulku dle indícií, čtení, 
        písanka PĚ.
M - Koláče pod ubrouskem, dokončení stran 20 - 21, rychlí: 22/3,4
Středa
ČJ - Savci - čtení článku 24 - 25, šibenice, otázky ANO - NE, čtení, skládání slov
M - 22/2, 23/7, Autobus - 20/3, 21/8, PL - okopírovaná karta, 22/3
PRV - Dokončení: nemoc x úraz
Čtvrtek
M - hádanky - +, - do 17, sčítání a odčítání do 17 - na tabulku, hadi, sčítání sousedních čísel - 5. Hodiny.
ČJ - Práce s tabulkou - zapisování zvířat a pravdivých odpovědí, str.26, skládání slov, psaní do písanky.
HV - tóny: c2, h1, a1, g1 - Běžela ovečka
Pátek
Dalton, DÚ: DOKONČENÍ PÍSANKY DO STR. 28
 
18. - 22. 2.
Pondělí
ČJ - Povídání o Smolíčkovi, skládání slov z písmenek, čtení str. 20, písanka str. 22 - 23 (G,F), opakování básničky.
M - číslo 15 - počítání, číselná řáda do 15, jmenování sousedů čísel, 16/1,3,4,6,  17/8,10,11. Hodiny + soutěž v týmech.
      Rozklad č. 15.
PRV - Péče o tělo, str. 41
Úterý
M - sčítání a odčítání do 15, hodiny, autobus, str. 16/2, 17/7,9, cvičení v sešitě
ČJ - písanka str. 22 - F + 23/slova, básnička - Perníková chaloupka, čtení str. 20. Příběh o medvědovi - str. 21 - vymýšlení
        nadpisu, skládání slov z písmen.
Středa
M - autobus str. 18/2, +,- do 16, koláče pod ubrouskem - zadávání různých příkladů (variant) 19/8, 18/1,3,4, 19/9, hadi, sešit.
ČJ - psaní slov na tabulky, básnička, písanka str. 23 - 24, malý diktát slov (na známky). Povídání o medvědu Kubulovi,
        chodba - hledání dvojic (názvy pohádek), čtení str. 22 - 23.
PRV - Zdravá výživa (snídaně, oběd, večeře). Nemoc - názvy, druhy úrazů. Rozdíl: nemoc x úraz.
Čtvrtek
M - Hra s minutkou - příklady na +, - do 16, Přidávání a ubírání koláčů pod ubrouskem 19/10, 18/6  19/11, 19/9, sešit
ČJ - Recitace básničky, mazací tabulka - tvoření slov, písanka str. 24 - 25, chodba - spojování pohádek, spojovačka str. 23, čtení
HV - cvičit tony C, H, A, G
Pátek
Dalton, Vodění medvěda v maskách a rozdávání koblížků
 
 
11. - 15. 2.
Pondělí
ČJ - komunitní kruh, uč. str.12,13,14 - v říši pohádek, písanka str. 19.
M - Hadi -ukázka na koberci, tabule, uč. str. 15/cv.9, schodiště - na koberci, pak 15/7, opakování sčítání a odčítání 
PRV - str. 39 - vystřihávání  a lepení částí těla
Úterý
M - Uzel - společná práce rozmotání, hadi - skupinová práce, samostatná práce - PL hadi, str. 15/dokončení
ČJ - pohádka "Hrnečku vař" - dokreslení obrázku str.16, str. 17 - čtení + malování trpaslíka, písanka písmeno Ř.
Středa
M - Opakování příkladů na +,- v kruhu, parkety umisťování tvarů do čtvercové sítě - lepení, hodiny - práce s hodinami.
ČJ - roboti, obšenec, PL - skládání slov z písmen (dokončení za DÚ), str. 18 - poslech a čtení. Chodba - připis slov
        na tabulku - velkým tiskacím. Písanka
PRV - péče o tělo - str. 40
Čtvrtek
M - skládání z kostek, opakování sčítání a odčítání do 15. Parkety - stříhání, skládání do plánu a lepení do čtvercové sítě, sešit
      příklady + číslice
ČJ - písanka str. 21, skládání slov z písmen, hra roboti, čtení - Pět ježibab, čtení str. 19 - Smolíček
HV - cvičíme tóny: C, H, A, G.
Pátek
Dalton, zkouška recitace, prezentace knih.
 
 
4. 2. - 8. 2.
ČJ - písanka str. 17 - celá, diktát slov (Vana je bílá.), čtení str. 6 v čj2, str. 7, 8 celá
M - Skládání str. 9/cv.10, 12/cv.7, hra Lodě, rozpůlení provázku na 2 stejné poloviny, PL - hadi, uč. str. 12/cv.6,1,2, ústně cv.3
PRV - Moje tělo
Úterý
M - 12/3 - společně, 12/4,5, 13/9,11, PL - hadi, PL - karty
ČJ - Čtení básně - str.15, psaní do písanky, skládání slov
Středa
M - Míč - příklady, schody -chodba, 13/8, Hadi - PL
ČJ - Báseň - str. 15 - čtení, str. 11 - čtení dopisu (DÚ), str. 10 celá + DÚ
PRV - Moje tělo, popis a pojmenování zpaměti. Písnička - Hlava, ramena, kolena, palce...
Čtvrtek
M - Počítáme do 14, autobus, celá str. 14
ČJ - psaní do písanky - Š, indiánské hádání, čtení Perníkové chaloupky, čtení dopisu str. 11, kontrola DÚ, skládání slov z písmen.
HV - Hrajeme a cvičíme tóny H,A,G.
Pátek
ČJ - 1. DALTON
 
 
28. - 31. 1.
ČJ - Komunitní kruh, PL - spoj malá tiskací písmena s velkými tiskacími. Skládání slov z písmen (např. pusa, hmat,ples, list, 
        piha, slupka, mast, slon, datel,..), hledání dvojic - děti - písmena (malá a velká tiskací). Uč. str. 6 - vykreslování písmen:
        D,d, B,b, R, r, Ř, ř, Š, š. Písanka H.
M - Na koberci jsme stavěli obrazce z bílých koleček a odhadovali či počítali, kde je více, str. 9/celá. Autobus str. 9,10,11.
PRV - Hádej kdo jsem
Úterý
M - příklady na rozklad čísel, 10/4, práce s počítadlem, PL had, 11/8,9,10
ČJ - Písanka písmeno S, skládání slov, čtení str. 6, vyhledávání písmen C,Č, Z, Ž, Jméno , zvíře, věc.
Středa
M - PL - had, 10/3, stavby z kostek, 11/11 - vysvětlení, zapsání + další možnosty vytvoření "pentamin" do sešitu, příklady v sešitě
ČJ - čtení + vyhledávání písmen - str. 6 (celá hotová), Chodba - přepisování slov z malých tiskacích do velkých, 
       PL - udělej dle zadání
PRV - str. 38 - spolužáci
Čtvrtek
Koncert FBM, předání vysvědčení
 
 
21. - 25. 1.
Pondělí
ČJ - Seznámení s malými tiskacími písmeny: a, e, i, o, u, y. Přiřazování dvojic A - a,..., vybarvování písmen v textu str. 4 a čtení 
       textu, PL - přečti a vymaluj.
M - rébus, M - dokončení učebnice, PL - příklady, sešit - příklady
PRV - Lesní zvěř v zimě a jejich stopy
Úterý
M - sčítání a odčítání, dokončení M - 1. učebnice, PL, seznámení s novou učebnicí M 2 str.5
ČJ - práce s písmeny - skládání slov velkými tiskacími písmeny a pod ně vyskládání slov malými tiskacími písmeny, vyhledávání
       písmen v textu ČJ str. 5. Stále budeme potřebovat stejná písmena (A,E, I, O, U, Y, M, T, J, N, S, L, K, V)
Středa
M - uč. str. 6 - 7 - povídání o obrázku, nové prostředí "Autobus" - dramatizace jízdy autobusem, běhací kvíz
ČJ - psaní slov na tabulku, skládání slov z vystřižených písmen, PL - přečti a namaluj, písanka
PRV - opakování - život v zimní přírodě
Čtvrtek
M - skupiny - sčítání a odčítání, autobus + uč. str. 9/6, celá strana 8
ČJ - psaní do písanky str. 14,15, chodba - hledání písmen a přepisování do velkých tiskacích písmen, skládání slov 
       z vystřihnutých písmen.
HV - cvičíme stále tóny H,A. Dnes jsem poprvé si zkusili zahrát tón G.
Pátek
ČJ - Psaní do písanky - str. 15, čtení, skládání slov z písmenek
 
 
14. - 18. 1.
Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka - psaní slov s dě, tě, ně, di, ti, ni. Skládání slov z písmen a skládání vět ze slov. Str 77 -
        vyhledávání slov, čtení článku str. 78,79. Nová písmena Q, X, W - příběhy a básničky, čtení textu str. 83,84.
M - koberec - příklady na +, -, rozkládání čísel, 61/8, sčítací trojúhelníky - 60/1,2,3,5
PRV - str. 35 - celá strana - Zimní sporty
Úterý
ČJ - opakování dě, tě, ně, di, ti, ni - povídání příběhu. Čtení slov s di, ti, ni - vyhledávní  těchto slabik ve slovech na PL, 
        psaní do písanky - C, Z. Malý diktát - písmena, slova - na známky. Chodba - zapisování slov - skládání věty: Tomáš Baťa
        obul celý svět.Čtení str. 83 - 84. Hra - jméno, zvíře, věc.
Středa
ČJ - dokončení a vyhodnocení hry "jméno, zvíře, věc", slovní fotbal, PL - psaní písmen - skládání slova dle obrázku. Skládání 
        věty ze slov, které děti najdou na chodbě (Hrášek je zelený. Moře je slané.). Čtení str. 83 - 84, slova - přilepená str. 84.
        DÚ: str. 76, čtení slov str. 84
M - opakování příkladů na +, - , rozklad čísel, str. 58 - 59 celá, pomocná cvičení - krokovací pás, slovní úloha - zápis do tabulky,
       hra - úsečky. Uč. str.60/cv.4 - na známky
PRV - Stopy zvířat, zvířátka v zimě
Čtvrtek
M - Rébusy - opakování sčítání a odčítání, příklady s míčem, sešit - opakování a procvičování tvarů číslic + příklady, M str. 62,63
ČJ - Čtení a vyhledávání slov z PL (vlepeného, str. 84), slovní fotbal, běhací diktát, zápis písmen a slov - na známky, písanka, 
        PL - procvičování Ď, Ť, Ň, čtení
HV - opakujeme tóny H, A
Pátek
ČJ - mazací tabulka - zápis slov, hra - jméno, zvíře, věc, čtení slov str. 84, str. 85, písanka str. 13, diktát písmen a slov
 
7. - 11. 1.
Pondělí
ČJ - komunitní kruh, čtení z kartiček - zapisování slov na mazací tabulku, čtení příběhu str. 74, dokončení str. 75. Písanka str.10
M - opakování sčítacích trojúhelníků, M str. 54 - dokončení.
PRV - povídání i o tradicích a svátcích. Jak se slaví Vánoce v jiných zemích.
Úterý
M - mazací tabulka - sčítání a odčítání, názorná ukázka sčítání na sčítacím trojúhelníku, PL - sčítací trojúhleník. Krokování
      55/ celá strana, PL
ČJ - Písanka
Středa
M - Seznámení s číslem a počtem 12. Vyjmenování řady čísel do 12 a i zpět. M - str. 56 - 57 celá. Sešit - počítání příkladů +,-.
ČJ - Vyvození písmen D - Ď, T - Ť, N - Ň. Vyhledávání  skupin písmen DĚ, TĚ, NĚ ve slovech a vymýšlení a zapisování dalších
        slov s temito skupinami písmen, uč. str. 80 - 81 celá
Čtvrtek
ČJ - zapisování slov na mazací tabulku, hledání slov po třídě - zapamatování a zapsání, čtení příběhu o Agátě, PL - slova
Pátek
ČJ - písanka str. 11, zapisování slov na mazací tabulku, skládání slov na PL, vyvození skupiny písmen DI, TI, NI - uč. str. 82
 
 
3. - 4. 1.
Čtvrtek
ČJ - komunitní kruh - povídání o Vánocích, aktivity - opakování všeho, co už umíme, chodba - zapisování slov na tabulku,
        hra - "oběšenec". 
M - házení kostkou - sčítání, str. 54/2
Pátek
ČJ - písanka ( něco ze str. 9,10), ČJ hnědá čtení str. 71- 75, hra roboti
 
 
17. - 21. 12.
Pondělí
ČJ - čtení str. 69, skládání papíru dle návodu str. 70, čtení str. 71. Písanka - písmeno Č, hra roboti a indiánské hádání.
M - uč. str. 52/2, 53/8, cvičení na koberci
PRV - povídání o Vánocích
Úterý
Exkurze - Radnice města Zlína, výstava Betlémů na zámku ve Zlíně
Středa
ČJ - čtení textu str. 73,74 - dramatizace, DÚ 75 - jména, psaní do písanky
M - opakování sčítání a odčítání, psaní číslic str. 67 - 9,0
PRV - Vánoce
Čtvrtek
ČJ - Písanka - R,L, celá slova, uč. hnědá - čtení DÚ
M - PL - příklady - vykreslovačka Kapr, dokončení str. 53 - stavba z kostek
Pátek
Besídka, hry, film, Ježíšek :-)
 
10. - 14. 12.
ČJ - Komunitní kruh, rozcvičení prstů, básničky, psaní do písanky - znovu písmeno E (nebylo moc pěkné), mazací tabulka - 
       zapisování slov na tabulku (chodba) - vyšla z toho věta, která se nachází v článku v uč. hnědé str. 62. Čtení textu o Cyrilovi
       a Čendovi na str. 62.
M - dokončení cvičení v uč. str. 50 - 51, procvičování příkladů na krokování, +, - , větší, menší, rovná se - vše do čtverečkov. 
      sešitu + PL
PRV - Malování  str. 31 - Mikuláš, anděl a čert
Úterý
M - bingo, sešit  - příklady, skládání z papíru dle uč. str. 30,32, 34, 35, 42, 53.
ČJ - Mazací tabulka - skládání slov, čtení z uč. str. 62,63 - DÚ (odpovědi na první tři otázky). Písanka - písmeno J
Středa
M - mazací tabulka - příklady na + a -. PL - šipkování, tvary číslic str. 67 (7,8). Matematický rébus.
ČJ - Roboti, čtení článku str. 62, chodba - zápis slov na tabulku, Hra z uč. str. 64,65.
PRV - Povídání si o Vánocích, tradicích a zvycích, str. 32,33
Čtvrtek
M - mazací tabulka - příklady na +, -, uč.M str. 52 cv.1, 3, 4. PL - na procvičení součtových trojúhelníků, chodba - rébus do sešitu.
ČJ - Roboti, písanka dokončení J, B, někteří již začali písmeno K, běhací kvíz (procvičení tvoření slov), 
        seznámení s novým písmenem Z, Ž, čtení textu str. 66, str. 67 - povídání o zvířatech, vyhledávání a zakreslování nápisů.
Pátek
ČJ - písanka - písmeno K + slova na str. 6, čtení v ČJ hnědá str. 66, dokončení str. 68, hra "co sis zapamatoval o zvířatech". 
       Hra - na čtení, seznámení s písmenem F.
 
 
3. - 7. 12.
Pondělí
ČJ - komunitní kruh, psaní do písanky, hry na tvoření slov. Písmeno Š, čtení textu u písmene Š
M - uč. str. 49/cv.5, cvičení na chodbě - schody (vysvětlení), PL - zaměřený na krokování a výpočty na +, - (vykreslení obr.)
PRV - povídání o sv. Mikulášovi
Úterý
M - krokování - schody, doplňování šipek. Dodělávka v učebnici - str. 48-49, PL - opakování příkladů na stavby, +,-, krokování
      Hra: Lodě.
ČJ - uvolňovací cviky, básničky, psaní do písanky - písmeno O. Hra Roboti, tvoření slov, čtení slov.
Středa
M - Mazací tabulka - bingo, doplňování čísel do příkladu + vypočítání, PL - příklady na +,-, chodba - příklady na krokování
ČJ - Písanka - písmeno U (někteří již si dělají písmeno T), čtení v uč. hnědé str. 59, str. 60 - Dú - doplnění vět
PRV - Příběh o sv. Mikulášovi
Čtvrtek
M - malování na mazací tabulku, seřazení obrázků, uč. str. 50 - 51 (svým tempem pracovali každý na svém cvičení), příklady 
      sešitě
ČJ - Písnička, písanka T,P, čtení str. 59 + psaní písmene Š, kontrola DÚ, str. 60 dokončení strany, str.61 celá.
Pátek
ČJ - písanka P, vyvození písmene C,Č, hra sněží, indiánské hádání
 
 
26. - 30. 11.
Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, bingo na písmena, hra Roboti, čtení str. 52,53. Písmeno B, zapisování slov a jejich malování, písanka A.
M - Rozklad čísla, příklady na +, -  v sešitu. Stavby - zápis podlaží
PRV - Zvířata v zimě.
Úterý
M - bingo - příklady a výsledky, rozklad čísla, stavba podle plánku, příklady na +,- v sešitě (12 příkladů)
ČJ - mazací tabulka - psaní slov po písmenech a skládání ve slova (buben, boty, balon, banán, baletka, budík), pak jsem 
       vyslovila slovo BETON a děti se ho snažily zapsat na tabulku (musely si ho samy v halvičce rozložit na písmena a zapsat)
       čtení str. 54, práce s textem str. 55, práce s plánkem str. 56.
Středa
M - opakování znamének "větší, menší, rovná se" - PL, PL - na opakování staveb, sčítání a odčítání - součtové trojúhelníky
ČJ - mazací tabulka - slova, zapisování písmen - do slova, hra s mincemi - čtení stanovišť, práce s plánkem v ČJ hnědá str. 56,
        čtení, DÚ - zapsat ulice
PRV - zimní počasí
Čtvrtek
ČJ - Zápis písmen - skládání slov, Slovo a děti jej rozkládají na písmena a zapisují. Roboti, básničky - uvolňovací cviky, 
        psaní do písanky. DÚ - písanka - 2 řádky E. Čtení článku u písmene R,Ř, psaní tvarů písmen R,Ř
M - Rozklad čísla, příklady na bingo, skupin. práce - výpočet příkladů +, -  do 10. Práce s učebnicí str. 48/2,3. 
       Kdo si troufl pracoval i na str. 49/cv.5
Pátek
ČJ - vyvození písmene R,Ř, čtení slov. Uč. hnědá str. 58, indiánské hádaní - čtení slov
 
19. - 23. 11.
Pondělí
ČJ - vyvození písmene H, psaní tvaru písmene H - ČJ hnědá - str. 48, číst str. 48. Básničky na písmena, skládání slov, 
        vykreslení písmena H, Kreslím tvary - dokončujeme.
M - krokování, příklady, porovnávání (větší, menší, rovná se) - chodba, práce s učebnicí str. 47/7. Skládání 9,10, 47/6.
PRV - Části domu - popis, lepení
Úterý
M - str. 46 - 47 dokončení. Také jsme pracovali na cvičeníčkách do sešitu (psaní tvarů čísel) + cvičení po třídě či na chodbě
ČJ - Písmeno H - zapisování slov, čtení slov, tvoření slov, čtení vět ze str. 48,49, hra roboti.
Středa
M - skládání z kostek, tvoření a zapisování do plánů staveb, sčítání a odčítání do 10
ČJ - str. 50, čtení testu str. 48,49, zápis věty - slov na mazací tabulku, tvoření slov z písmen.
PRV - opakování - U nás doma
Čtvrtek
M - Rozkládání čísel, příklady na +, -, stavby - podlaží - zápis do tabulky
ČJ - bingo, vykreslování písmene D, vyvození písmene D (mouka, plastelína, fazole, náčrtník, ČJ hnědá str. 51 čtení, str. 52
        čtení slov a vyhledání daných slov, kreslím tvary - dokončování
Pátek
ČJ - čtení a doplnění str. 52 v ČJ hnědá, čtení str. 53, doplnění 1věty do deníku, příště budeme pokračovat, hledání slov, 
       tvoření slov, skládání slov do věty - chodba. Psaní do písanky - tvar písmene A (btáhnutí) + první řádek písmene A.
 
 
12. - 16. 11.
Pondělí
ČJ - opakování slov- hra roboti, psaní písmen na mazací tabulku - skládání slov, čtení slov, která byla za DÚ, běhací diktát - 
       zapamatování si slov a předání spolužákům - zapsaní na tabulku. Psaní - kreslím tvary.
M - příklady na mazací tabulku, 42/1, 43/5,8 - krokovací pás
PRV - společné chvíle s rodinou - str. 23
Úterý
M - indiánské hádání - tvoření příkladů na +, -, doplnění v uč. M str. 42, 43 celá. Tvoření příkladů a práce na koberci, str. 44/cv.3.
ČJ - bingo - opakování písmen + ze zbylých písmen děti skládaly slovo; hra roboti, ČJ hnědá str. 41 čtení, psaní, str. 42 celá.
     str. 43 - písmeno V - psaní tvaru tohoto písmene, Kreslím tvary - pokračování.
Středa
M - Co už umíme - str. 44,45 celá - doplňování, rozdělování, sčítání a odčítání, sčítací trojúhelníky, krokování, stavby a plány,
      větší, menší, rovná se,...
ČJ - bingo, roboti, čtení slov str. 43 - podtrhávání - vyhledávání slov, str. 44 - čtení
PRV - str. 25 - Ájin pokojíček - vykreslování
Čtvrtek
M - opakování +, - , příklady na sčítání a odčítání - do sešitu, 45/10, 46,2
ČJ - opakování písmen, hra roboti, skládání slov z daných písmen, čtení slov která byla za DÚ, dokončení stránky v ČJ hnědá 
        str. 44, vyvození písmene P - čtení textu str. 45, 47, vyplnění tabulky str. 46.
Pátek
ČJ - hláskování slov - skládání do slova, skládání věty - práce na chodbě, psaní písmene P str. 45/ČJ hnědá, čtení textu 
        ČJ hnědá str. 45,46,47. Malování pavouka str. 47 + napsání jedné věty o pavoukovi. Kreslím tvary - pokračování.
 
 
5. - 9. 11.
Pondělí
ČJ - opakování písmene N, čtení a zapisování písmen - skládání slov, ČJ hnědá str.34 - písmeno N. Kreslím tvary - str.38,39
        DÚ - 2 řádky (kreslím tvary str. 39). Seznámen s písmenem S.
M - Krokování - tvoření příkladů, str. 38 celá, číslice str. 65,66 (číslice 3,4)
PRV - Moje rodina
Úterý
M - bingo, krokování - zapisování na mazací tabulku, tvoření příkladů (už s čísly), 39/8. Str. 66 - číslice 5, 39/6,7, 38/3.
ČJ - opakování písmen, opakování básniček, kreslím tvary - str.40,41. Písmeno S, nová básnička, dokončení v ČJ(hnědá) str.37,
       čtení na str.38 (nahoře)
Středa
M - opakování dny v týdnu, skládání z dřívek, psaní číslic (ve vzduchu, na záda, na mazací tabulku), psaní číslice 6 - str.66.
       str. 41/4,5.
ČJ - básničky, kreslím tvary - dokončení str. 41, str. 42,ČJ(hnědá) - str.38 - hledání slov, podtrhávání slov, čtení slov. 
        Dokončení vět - str. 38.
PRV - str. 21 - máme miminko (pojmenování členů rodiny, potřeby miminka)
Čtvrtek
M - bingo, pohádka s čísly, stavby z kostek - stavba dle plánu, stavba a zápis do plánu, podlaží, půdorys, PL - přirazení stavby
      k plánu
ČJ - básničky s pohybem, zápis písmen na tabulku - skládání slov, hra roboti,bingo, vyvození písmene L, čtení slov, 
        Kreslím tvary - srdce, stromečky
Pátek
ČJ - Indiánské hádání - slova (roboti), čtení slov, chodba - opisování slov - skládání vět, ČJ hnědá str. 39,40
 
 
31. 10. - 2. 9.
Středa
M - opakování "větší, menší", uč. M (PS) str. 36 celá
ČJ - opakování písmen, skládání slov, hra roboti, ČJ hnědý str. 32,33 celé.
PRV - opakování podzimu, pohádka  O veliké řepě.
Čtvrtek
M - str. 37 celá, opakování krokování, tvoření příkladů +, -.
ČJ - vyvození písmene N - stanoviště. Opakování písmen, čtení vět. Str. 34,35 / celá - čtení.
Pátek
ČJ - uvolňovací cviky 34-37
 
22. - 26. 10.
ČJ - komunitní kruh, skládání slov z prvních písmen obrázku, hledání dvojic: obrázek, písmeno, hra roboti. Skládání slov 
       na mazací tabulku. Čtení textu, který byl za DÚ, str. 29. PS str. 30 celá.
M - Krokování, šipkování - mazací tabulka. Hledání cesty (vpravo, vlevo, dopředu, dozadu, stůj) - na koberci, ZOO - PS str.31
      Dokončení všech cvičení na str. 32.
PRV - Živočichové na podzim, čtení pohádky O poslední vlaštovce, Broučci (o tom jak přezimovávali). Stěhovaví ptáci.
Úterý
M - Krokování + zápis, orientace v prostoru - kužely a šátek, číslice 1 - PS str.65 - dodělávka za DÚ. Cv. na koberci: tvoření
      příkladů. 33/6,7.
ČJ - Mazací tabulka - písmena, uvolňovací cviky, PS str. 31, čtení vět. V PS Kreslíme tvary budeme dokončovat zítra.
       DÚ: PS zelený str. 12, 21.
Středa
ČJ - diktát písmen, skládání slov z písmen, hra roboti, uvolňovací cviky str. 32. ČJ hnědý písmeno T - psaní
M - krokování, hra na trosečníka (myslím si číslo - já uvaděla jeslti je menší nebo větší než jejich dotazy), M-str. 34 celá
PRV - Podzim v sadu, na zahradě - sklázení ovoce a zeleniny
Čtvrtek
M - Znaménko "větší, menší", M - str. 35 + cvičení na koberci
ČJ - bingo - písmenka, roboti, PL - písmeno T, čtení slov. Seznámení s písmenem J - cvičení na koberci, PS hnědý str. 32 - 
        povídání k obrázku, vykreslení písmena J červenou barvou, čtení vět. Uvolňovací cviky - modr. sešit str.33
        DÚ - ČJ hnedý str. 32,33 čtení (jen ty věty - celkem 6 vět)
Pátek
Evakuace
 
 
15. - 19. 10.
Pondělí
ČJ - komunitní kruh, zapisování písmen, skládání slova - přečtení slova, hra Roboti, vyhledávání slov začínajícím písmenem M.
       PS str. 27. Uvolňovací cviky - papír. Malování obrázku dle pokynů.
M - Mazací tabulka - zapisování číslic. Stavba z kostek - plány. Stavění dle plánu, zapisování stavby do plánu.
PRV - Listnaté stromy. Podzimní počasí.
Úterý
M - mazací tabulka - šipkový zápis + krokování, pohádka o číslech. Stavba z kostek podle plánu a zápis stavby na plán.
      Seznámení s pojmem: více x méně x rovná se. PS str. 30/1,2,3,4,5.
ČJ - zápis písmen, skládání slov z písmen, hra "roboti". Básničky - procvičení prstíků, uvolňovací cviky. DÚ PS zel. str.18,19
Středa
M - rozcvička - krokování + zápis na mazací tabulku pomocí šipek, zopakování pojmu "=", PS 32/2, 32/4, PL.
ČJ - opakování písmen - skládání slov, hra roboti, PS str.28 celá, zapisování slov. PS zelený str.13,16,17
PRV - Stromy na podzim - povídání o listnatých stromech, PS str.18
Čtvrtek
ČJ - Seznámení s písmenem T - str. 29 - čtení vět, vykreslování písmene T.
Den stromů v parku pod zámkem.
Pátek
ČJ - opakování básniček - rozcvičení prstíků, uvolňovací cviky- ramenní kloub, zápěstí, na papír - skluzavka, Kreslím tvary str.31
       hra roboti, skládání slov a čtení slov, PS hnědý str. 29 - čtení textu - DÚ, vymalování písmena T + kreslení obrázku na T.
 
8. - 12. 10.
Pondělí
ČJ - komunitní kruh, skládání slov z počátečních písmen obrázků, uvolňovací cviky - str. 27 (traktor jezdí po poli), hra "roboti",
        skládání a čtení slov po písmenech. Písmeno I,Y - dokončení v PS str. 22,23. Zapisování celých slov na mazací tabulku.
M - Skládání z papíru - úkoly ze str. 17,19, 25, 26. Součtový trojúhelník - vysvětlování na koberci, pomocí korálků, 
        zapisování čárek (součtů) barevnými čárkami. PS str. 27/6. 27,7 - evidence králíků - zapisování do tabulky pomocí čárek.
PRV - podzim - dokončení jehličnanů (kreslení)
Úterý
M - bingo na sčítání, součtový trojúhelník, cvičení na procvičení sčítacího trojúhelníku. Krokování pomocí šipek, přečtení zápisu,
      zapsání šipkového zápisu na tabulku, vykrokování. 27/8,9. 28/2.
ČJ - bingo - písmena, roboti - skládání slov. Vyvození dlouhých samohlásek - vytelskávání, určení dlouhé a krátké samohlásky.
       Vymýšlení slov s krátkými a dlouhými samohláskami. PS str.24
Středa
M - bingo - sčítání, součtový trojúhelník - cvičení na papír. Zápis šipek - krokování na mazací tablku. Skládání z dřívek - geom.
      tvary 27/10, 28/4, 29/8
ČJ - Bingo - písmena, hra "Roboti". Opakování dlouhých a krátkých samohlásek. Tvoření slov s dlouhými samohláskami. 
       Záznam dlouhé a krátké samohlásky na tabulku  pomocí čárky a tečky. Dokončení str. 25, str. 26/celá.
PRV - Stromy - listnáče
Čtvrtek
M - zápis šipkového zápisu - krokování. Poznávání čísel. Stavba z kostek - pojem "plán" - stavba podle plánu 
      (internet: plány staveb - hejný), dokončení str. 28,29.
ČJ - zapisování prvních písmen slov (počítač, lízátko, jeřáb,..), hra "roboti", skládání slov z písmen, opakování dlouhých
       a krátkých samohlásek, zaznamenání pomocí čárky (dlouhá samohláska) a tečky (krátká samohláska). Básničky,
      uvolňovací cviky str. 28,29. PS str. 27 - Písmeno M.
Pátek
Dodělávky cvičení, jak v M, tak v ČJ.
 
 
1. - 5. 10.
Pondělí
ČJ - bingo - písmena, hra "roboti" - hláskování slov a děti skládají slova. Čtení vět podle symbolů. Básničky - procvičení prstíků.
        str. 21 celá. 
M - Poznávání tvarů a barev - přiřazování do tabulky, zakreslování - 24/5. Přecházení po mostě různými cestami - barvy.
      22/23/cv.4 - co se změnilo. Krkování, 24/3.
PRV - Podzim - jak se mění příroda, plody a listí na pozdim.
Úterý
M - bingo - tvary a barvy, čtení řádků a sloupců. Cvičení na dokreslení tvarů a barev. Krokování pomocí šipek. 24/1, str. 25 celá.
      Cvičení na procvičení zápisu počtu.
ČJ - bingo - písmena, hra  "roboti", básničky - rozcvičení prstíků. Dbát na správné držení tužky. Kreslím tvary str. 24. 
        Čtení slov, skládání slov z písmen, která známe.
Středa
M - Krokování - šipkování = sčítání, házení kostkou = sčítání. Mazací tabulka - uberu a přidám. Podlaží - 24/2, 24/4, PL.
ČJ - Bingo - písmena, hra "roboti", skládání slov, čtení slov dle písmen, která znají. PS str. 20. Básničky, Kreslím tvary str.25,26
PRV - Podzim - stromy, malování stromů.
Čtvrtek
M - PS str. 26 celá, kimovka (pamatovačka počtu), krokování - sčítání kroků, součtové trojúhelníky (př.25/7) - cvičení zvlášť.
ČJ - Skládání písmen a slov na mazací tabulku, skládání slov na koberci z písmen která známe. Nové písmeno I, PL.
       Obrázky k novému písmenu I. Uvolňovací cviky - kresba domečku (střecha, cihly, okna)
Pátek
ČJ - bingo - opakování písmenek, hra "roboti". Skládání slov - z karet písmen, zapisování písmen na tabulku a skládání slov.
       Seznámení s písmeny: I,Y, kontrola DÚ, str. 23 - dokončili jsme spodní část strany.
 
 
24. - 28. 9.
Pondělí
ČJ - Kreslím tvary - vlnky, vlny (na papír), str. 18 - 19. DÚ - dokončení str. 19. Hra Roboti - skládání slov z písmen (K-O-S = KOS)
       Písmeno U, psaní písmene U,O. Čtení vět z tabule. PS str. 17. Seznámení s písmenem A.
M - Vytleskávání počtu, zaznamenávání počtu na mazací tabulku. Práce s kostkami - přidej a uber.  PS str. 18. Krokovací pás.
PRV - Opakování - str.9
Úterý
ČJ - Kimovka (pamatovací cvičení) - Slova začínající na A (malují na mazací tabulku). Seznámení s písmenem A v PS - 
       vykreslení červenou barvou. Zkouška psaní písmene A na mazací tabulku (shora dolů). Hra robot (vyhláskování slova: 
       R-Y-B-A ) Učitelka vyháskuje a děti skládají slovo dohromady a řekou RYBA. PS str. 18-19.
M - Kimovka - pamatování počtu předmětů a zapsání počtu na tabulku. Dopočítávání předmětů do počtu 4 (ukazuji obrázky 
      př. 3 veverky a ptám se: kolik vevrek mi chybí, abych měla 4 veverky; děti na tabulku zapíší že jednu čárku = počet udáváme 
      v čárkách), 18/cv.3,4, 19/5,6,7. Krokovací pás.
Středa
M - Mazací tabulka - dopočítávali jsme do 5 - děti zapisovali počet čárkami. Vytleskávání počtu. Rozlišení vlastností: barva a tvar.
      20/1,2,3,4. Krokovací pás. Str. 21 celá.
ČJ - Zapisování písmen na mazací tabulku - ubírám a přidávám písmena. Hra Roboti - nová slova (vana, sako, šaty, ...) 
        Básničky na písmeno O, U, A. Kreslím tvary - str. 20, 21 -  dokončení za DÚ.
PRV - Opakování značek silničního provozu. Povídání o podzimu.
Čtvrtek
M - Na mazací tabulce děti zaznamenávaly počet chybějících věcí - dopočítavaly do 6. Krokovali jsme ve dvojicích 
      na krokovacím pásu (jeden udělal 2 kroky a 3 kroky a druhý udělal 5 kroků), pak jsem se ptala dětí "jak to, že oba jsou 
      na stejném čísle. Házeli jsme kostkou a sčítali. PS str. 22,23 celá (cv.4 jsme nedělali).
ČJ - hra "roboti", mazací tabulka - zapisování písmen: P,O,V,L,K,J,S,A. Skládání slov, čtení vět z tabule. PS str.6-7 - vykreslení
       písmen, které známe (červeně), vykreslení písmene E str. 20 a vykreslení obrázků začínající na písmeno E str. 21.
       Zapisování písmen po chodbě. Kreslím tvary - str.22.
 
 
17. - 21. 9.
Pondělí
ČJ - Zač. Č a P - Písmeno O. Zapisujeme a čteme věty o Otovi. Píšeme písmeno O. Kde se písmeno O ve slově nachází. 
       Str.14-15
     - Kreslíme tvary - str. 12. DÚ - str.13
M - str. 15. Určování počtu do 5. Sčítání do 5.
PRV - str. 7 - Ája poznává školu
Středa
M - příklady na krokovacím pásů, uč.16/12,3, cvičení na koberci a mazacích tabulkách.
ČJ - hra Roboti, čtení vět z tabule, Kreslíme tvary str.14, opakování písmene O + básnička.
PRV - Dopravní značky - dopravní výchova.
Čtvrtek
M - uč. str. 17 - celá, na tabulku jsme zakreslovali kostky - přidávali jsme a ubírali.
ČJ - Kreslím tvary - str. 15, kdo chtěl, tak si hrozny i vykreslil.
     - Zač. číst a psát - str.16-17 - vykreslení písmen U, zapisování vět o Uršule. Zapisování vět o každém z nás - co máme rádi 
       za sport. Na str.17 - vykreslení slov a spojení slov s písmenem U (slova začínající na U nebo ve kterých se U vyskytuje),
       zapsání do "chlívečků", kde se U vyskytuje (v které části slova - na začátku, uprostřed nebo na konci), zakroužkování 
       písmen U z řady písmen.
Pátek
ČJ - Kreslím tvary - velké vlny, malé vlnky - uvolňování zápěstí, dbát již na správný úchop tužky (do špětičky). Opakování 
        skládání slov: U - CH - O  = UCHO, K - O - S  =KOS. Opakování písmen: P, V, L, K, S, J. 
        Čtení vět z tabule: P _ (obrázek domečku). Př. Pepa postavil domek. Dětem jsem vyhláskovala různá slova - vyhledávali
        písmeno U - v které části slova se písmeno U nachází (na začátku, uprostřed, nebo na konci?).
 
 
10. - 14. 9.
Pondělí
ČJ - PS Zač. Č a P - str. 8 dokončení (vymalovali jsme písmeno P - červeně a  zapsali větu o Pepovi), str. 9 - děti si malovaly
       hračky do kolonky "já doma" a pak jsme zapisovali věty (začáteční písmeno jména K (Kája) _ (namalovat obrázek).)
       Kreslíme tvary - str.5 - duhu si někteří malovali pastelkami, aby byla pěkně barevná :-)
M - str. 9/cv.6,7, str.10/cv.1,2,4  str.11/cv.5
PRV - str.4 - Jsem školák - povídání, rytmus, vykreslování a malování
Úterý
M - Počet a rytmus - cvičení ústně a krokování ze str. 10 - 11
ČJ - ZČaP - Skládáme sirky - str. 10, 11 celá
Středa
M - rytmizace říkanky str.12/3 - hra na tělo, 12/2 - najít cestu k sýru. Krokování do 4 a do 5.  12/1, 13/7. Stavba z kostek. 
      Vybarvování 13/6, 13/8 - 2 věci vybarvit.
ČJ - Seznámení s písmenem J, S. 
        Kreslím tvary - str.6,7
PRV - Naše třída. O přestávce - povídání, vykreslování v PS.
Čtvrtek
M - Čteme číslice 1,2,3 - str. 14 celá. 
ČJ - Začínáme číst a psát - str.12,13 - Čteme a zapisujeme věty
       Kreslíme tvary - str. 8
       DÚ - Kreslíme tvary str. 9
Pátek
ČJ - Kreslíme tvary - 10,11.
        Zač. číst a psát - seznámení s písmenem O.
 
 
3. - 7. 9.
Pondělí
- Slavnostní zahájení školního roku
Úterý
- školní řád
- bezpečnost ve škole
- pravidla třídy
- "Kamarádi z 9.A" - tvoření sluníčka
- procházení po škole
Středa
M - vybírání jmen kamarádům z učebnice, hřiště, určení počtu - str. 8
ČJ - kreslíme tvary - uvolňovací cvičení na zápěstí. Uvolňujeme pouze zápěstí, aby se nám pěkně "točilo". DÚ - PS modrý
       Kreslíme tvary - kreslíme po papíře krasobruslařky nazaměřovat se na držení tužky, ale na točení zápěstí.
Čtvrtek
M - Na hřišti - procvičování paměti a počtů. Str. 8/cv.3 ve dvojici. Cvičení na mazací tabulku - zapsání počtu. 
      Práce se cv.1 - ústně. DÚ - str.9/cv.4
ČJ - Kreslíme tvary - str.2. Uvolňovací cviky na zápěstí, říkanka, malování ve vzduchu. 
       Začínáme číst a psát 1 - str. 6-7 - hádanky ústně, str. 5 - malování do bublin, kdo nestihl dokončuje si za DÚ.
       DÚ - Zač.číst a psát - na linku děti napíší své jméno a buď si do rámečku nalepí fotku nebo se zkusí namalovat.
DÚ pro rodiče - prosím vyplnit první stranu v ŽK a také poslední stranu v ŽK. Děkuji moc předem.
Pátek
ČJ - PS - Vykreslování písmene jména dětí. Písmeno P. Pepa má.... - povídání a zapisování, co má Pepa. Hra na Roboty
       skládání slov P - E - S   Pes
     - Kreslíme tvary - uvolňovací cviky na zápěstí - str.3-4
M - hledání dojic - stejný počet, PS (Uč.) str.9/cv.5

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)