100 dní - slavnostní pasování prvňáčků

Vážení rodiče,

zítřejší slavnostní pasování prvňáčků zahájíme společně v 16 hod. v naší třídě 1.A, děti v lavicích a rodiče kolem dětí. Děti předvedou rodičům vše, co se za těch 100 dní ve škole naučily. Společnými silami vyřešíme rébusy, pak děti na závěr vám přečtou pár vět. 

Poté nastává to samotné pasování. Děti za splnění úkolů budou pasovány do řádu školáka a to bude takové oficiální zakončení.

Závěr odpoledne si zpříjemníme tvořivě - výroba svícínků.  

Moc se na Vás všechny těším.

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)