9.A pro 1.A v knihovně - foto

Dnes jsme byli pozváni 9.A do knihovny, kde na nás čekalo pohádkové vyprávění o zimě, Vánocích a přátelství. Paní učitelka E. Postavová dětem povídala o tradicích a zvycích Vánoc, seznamovala děti s dětskými knihami a přečetla několik příběhů. Na závěr se žáčci naší třídy mohli přihlásit do knihovny a stát s tak právoplatnými čtenáři naší knihovny.

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)