AJ

Paní učitelka z angličtiny moc prosím, aby děti měly vždy v úterky, kdy je angličtina - malé složky s drukem, ty které děti dostaly (mají je podepsané a mají v nich obrázky dětí z AJ).

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)