Den otevřených dveří 8. 11. 2018

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme k návštěvě školy ve čtvrtek 8. listopadu 2018. Můžete se zúčastnit výuky v 1. a 2. vyučovací hodině. Využijte příležitost k pozorování vlastního dítěte v průběhu vyučování a možnost seznámit se s metodami práce učitelů. Upozorňujeme, že vstoupit do třídy je možné pouze v době přestávky před vyučováním do 7:55 a o malé přestávce po 1. vyučovací hodině (8:40 - 8:50). Jakmile již začne výuka, nelze do třídy vejít, protože by se narušila organizace hodiny a klid dětí.

 
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ!

 

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)