Den stromů - 18. 10. 2018

Ve čtvrtek 18. 10. půjdeme při vhodném počasí na Den stromů. Vyjdeme po první vyučovací hodině, vrátíme se v průběhu 4. vyuč. hodiny. S sebou: sportovní oblečení, batůžek, pouzdro.

První hodinu ve čtvrtek si uděláme ČJ.

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)