Dodělávky v učebnicích přes Vánoce

Dětem jsem dnes rozdala všechny učebnice a pracovní sešity domů. Prosím, komu něco chybí (byl nemocen) dodělejte přes Vánoční prázdniny. Vše jsem označila buď hvězdičkou nebo razítkem "Domácí úkol".

V pátek 21. 12. si děti už učebnice do školy neberou. Přinesu si je zase až po Novém roce - 3. 1. 2019 :-).

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)