Focení - 3. 12. 2018 (Vánoční)

Vánoční focení proběhne v pondělí 3. 12. 2018 (kdo se nahlásil, nebo ještě nahlásí prostřednictvím deníčku).

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)