Na pondělí 24.4.2017

Ahoj děcka!

V současné době nás čeká sedmá lekce, která je zaměřená na zopakování určování času podle hodin, na slovní zásobu okolo povolání, čtení, psaní a tvoření vět o tom, co kdo dělá, a procvičení třetí osoby jednotného čísla - on (he), ona (she). Pak už jenom osmá lekce s počasím. Pozor - devátou lekci neprobíráme, protože je tam minulý čas, a to je učivo druhého stupně.

V pondělí dostanete testy (známky už máte v elektronické žákovské knížce - EŽK), ještě si připomeneme Colina a Velikonoce a pak už učebnice str. 48 - poslech, čtení a překlad příběhu. Zapíšeme si nová slovíčka a fráze k určování času.

Těším se!

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)