Nabídka na "zimní tábor"

Jarní prázdniny pro dětské lyžaře a snowboarďáky. Děti ve škole dostaly letáček s nabídkou "zimního tábora". Je to nejen pro děti, ale i pro rodiče. Letáček - zde.

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)