Přání - Kouzelné Vánoce

Milí rodiče,

DĚKUJI Vám za spolupráci v uplynulém kalendářním roce a

do nového roku přeji hodně zdraví, klidu, pohody a radosti.

Přeje...   Šárka Vojáčková

 

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)