Třídní schůzky - 24. 9.

Třídní schůzky pro 1. A dnes nebudou (jak jsme se dohodli na TS 6. 9. 2018). Třídní schůzky nám proběhly hned první týden školy - 6. 9. 2018.

Avšak všechny Vás zvu na plenární schůzi, která začíná v 16 hod. v jídelně školy.

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)