V pátek 23. 11. nebude TV

Z důvodů obsazenosti tělocvičny i krytu nebud v pátek tělocvik. Domluvili jsme se s dětmi, že si uděláme místo toho herní hodinu. Děti, pokud chtějí si mohou donést nějakou deskovou hru. Elekrtonické hry prosím nenosit.

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)