Měsíční úkoly

  • Měsíční úkoly jsou zcela dobrovolné
  • Budou zde na našich třídních webovkách viset vždy v předstihu před začátekem nového měsíce
  • Kdo některý z úkolů splní, vybarví si dané políčko v tabulce
  • Na konci měsíce pak list přinese do školy a odevzdá paní učitelce, kde za každý splněný úkol získá bod
  • Nejlepší sběrači budou na konci roku určitě odměněni

Měsíční úkoly - říjen.pdf 

Měsíční úkoly - listopad.pdf

Měsíční úkoly - prosinec.pdf

Měsíční úkoly - leden.pdf

Měsíční úkoly - únor.pdf

Měsíční úkoly - březen.pdf

Měsíční úkoly - duben.pdf

Měsíční úkoly - květen.pdf

Měsíční úkoly - červen.pdf

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)